Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach
Młodzież i dzieci są przyszłością świata, ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę, o kościół, o naród. 
Jan Paweł II
 
       
                                                         
 
18.05.2000 r. Publicznemu Gimnazjum w Chorzelach zostało nadane imię Papieża Jana Pawła II. Na uroczystości pojawiło się wielu znakomitych gości - Rodzice Chrzestni Sztandaru, delegacja z Zespołu Szkół w Chorzelach, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrołęce, Hufiec ZHP, społeczność miasta i gminy Chorzele. Uroczystości towarzyszyła orkiestra z Zespołu Szkół w Iławie, która nadawała spotkaniu szczególnego nastroju i radości. W dniu osiemdziesiątych urodzin Papieża zebraliśmy się wszyscy, aby razem oddać cześć i szacunek naszemu Ojcu Świętemu. Rozpoczęliśmy tworzenie historii i tradycji nowonarodzonej szkoły, naszego gimnazjum. Jesteśmy dumni, że patronem naszej placówki jest Papież Jan Paweł II. To Wielki Polak, nauczyciel etyki i dobroci, który ukazuje nam wielkość i godność człowieka, odsłania prawdę o ludzkiej osobie, ukazuje miłość, jako jedynie godny sposób odniesienia do osoby i ludzkiej wspólnoty. Ks. Kazimierz Skowroński, były Proboszcz Parafii Chorzele powitał wszystkich przybyłych gości.

Następnie przedstawiciele uczniów Ewa Krawczyk i Tomasz Pawłowski, przewodnicząca Rady Rodziców p. Joanna Javed oraz Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Chorzelach p. Beata Szczepankowska wygłosili przemowy, w których wyrazili swą ogromną radość i dumę z powodu nadania naszemu gimnazjum imienia Ojca Świętego.

Przedstawili swoje podjęte działania w tym kierunku oraz prosili Księdza Biskupa i Rodziców Chrzestnych Sztandaru o dokonanie nadania Publicznemu Gimnazjum w Chorzelach oraz sztandarowi imienia Papieża Jana Pawła II. Pani Alicja Grabowska recytowała poemat napisany przez Ojca Świętego „Do człowieka, który stał się ciałem historii".

Pani Dyrektor złożyła meldunek p. Kurator Helenie Szczekowskiej o gotowości społeczności szkolnej do nadania imienia Papieża Jana Pawła II i przyjęcia sztandaru. Następnie akt nadania imienia odczytał Burmistrz Gminy Chorzele p. Janusz Nidzgorski. W trakcie Mszy Świętej, Jego Ekscelencja Ks. Biskup wygłosił pouczające i specjalnie dla  gimnazjalistów, przygotowane kazanie. Szczególną uwagę zwrócił na nadzieję, która daje nam pewność, że nasze szczere wysiłki, by na świecie zbudować pokój, sprawiedliwość, braterstwo, o ile są one czynione zgodnie z Duchem Chrystusa i z Nim zjednoczone, nigdy nie pójdą na marne. Zakończą się tak jak Jego życie, w zmartwychwstaniu. Wysiłki te przygotują, z pewnością poprzez krzyż i za ceną wielkiej cierpliwości, nowy świat, który przewyższy wszystko, co sobie możemy wyobrazić. Dzięki słowom Biskupa zrozumieliśmy, że w życiu czekają nas różne zagrożenia, których możemy uniknąć dzięki kierowaniu się miłością do drugiego człowieka.

Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz do nowego obiektu, towarzyszył mu radosny taniec i gra orkiestry z Zespołu Szkół w Iławie. Ksiądz Biskup poświęcił nowy obiekt.

Pani Dyrektor podziękowała Jego Ekscelencji, duchowieństwu, władzom oświatowym, powiatowym, gminnym, całemu społeczeństwu regionu. Nie potrafimy wyrazić słowami swego szczęścia i radości, jakie czuliśmy w dniu 18.05.2000 r. Dzień ten pozostawił w pamięci uczestników tego wspaniałego, historycznego wydarzenia niezatarte wspomnienia, a także zobowiązał nas do kierowania się w życiu ideałami i wartościami naszego Wielkiego Patrona, jakim jest osoba Ojca Świętego. Jesteśmy dumni, że to właśnie nasza szkoła nosi imię tego niezwykłego i cenionego na całym. Świecie Papieża - Polaka. Obcuje on z nami każdego dnia, przekazując swoje ponadczasowe prawdy moralne. Dlatego też „...razem pójdziemy w świat, aby być znakiem i zapowiedzią nowej jedności". Cieszymy się, że będziemy mogli realizować przesłanie Ojca Świętego do człowieka, który stał się ciałem historii. Ocaliliśmy    chwilę od zapomnienia. Wszystkich, którzy brali udział w uroczystości nadania imienia naszej szkole oraz kolejnych rocznicach nadania imienia, tych którzy przyczynili się do stworzenia tradycji i historii naszej  placówki, zachowamy w  sercach i życzliwej pamięci.
 
      
 
 
 

Hymn szkoły
Szkoła tworzy z nas wielką rodzinę,
Choć niewiele mamy jeszcze lat,
Chcemy wiedzieć wciąż więcej,
Chcemy umieć wciąż lepiej,
Chcemy poznać, zrozumieć ten świat.

Ref: Świat jest pełen ścieżek krętych
Pomóż znaleźć Ojcze Święty
Najwłaściwszą z dróg
Chcemy zawsze iść ta drogą
W tej wędrówce nam pomogą
Ojczyzna i bóg.
Janie Pawle, nasz patronie
Na papieskim siedząc tronie
Pobłogosław nas.
Byśmy z podniesionym czołem
Opuszczali nasza szkołę
Gdy nadejdzie czas

Chcemy wokół mieć wiele miłości
Chcemy z wiatrem się ścigać wśród fal
Chcemy śmiać się wesoło
Daj nam wszystko to szkoło
By odchodzić nam stąd było żal.
Ref: Świat jest pełen ścieżek krętych...

Autor tekstu: mgr Teresa Kołakowska Bajtlik
Autor muzyki: mgr Barbara Milewska